D +315

202 registered

from Monday, September 30, to Saturday, October 5, 2019


DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ LẦN THỨ 15 VỀ TIẾP CẬN NHÂN VỊ TRỌNG TÂM
(Paris-Dourdan)

Diễn đàn Quốc tế Lần thứ XV về Tiếp cận Nhân vị Trọng tâm, được tổ chức bởi AFP-ACP (Association Française de Psychothérapie dans l'Approche Centrée sur la Personne: Hiệp hội Tâm lý trị liệu Nhân vị Trọng tâm Pháp) lần đầu tiên diễn ra tại Pháp, ở thị trấn Dourdan, gần Paris, cùng tòa nhà là nơi mà trước đây Carl Rogers đã được thỉnh giảng trong những ngày đáng nhớ trong chuyến hành trình đầu tiên đến Pháp của ông năm 1966.

Diễn đàn PCA là một cuộc gặp gỡ quốc tế diễn ra hai năm một lần trên toàn thế giới. Mọi người từ cả năm châu lục tụ họp lại với nhau theo tinh thần của tiếp cận Nhân vị Trọng tâm. Đây cũng là một cộng đồng của các mối quan hệ giữa người với người. Nó đem đến cho mỗi người tham dự một khoảng thời gian và không gian cần thiết để trải nghiệm sự gặp gỡ giữa người với người một cách trọn vẹn, tạo nên những mối quan hệ mới và khám phá ra những cách thức mới để tiếp xúc với chính mình một cách sâu sắc. Được gắn kết với các giá trị PCA, Diễn đàn PCA là nơi chia sẻ kiến thức và trải nghiệm cá nhân, được làm phong phú thêm bởi sự phản ánh và những nghiên cứu cá nhân của người tham dự.

Trong một môi trường thuận lợi cho sự tham gia, cam kết và sự thể hiện cá nhân của mỗi người, diễn đàn đem lại những không gian cho các buổi seminar, các nhóm nhỏ, các workshop trải nghiệm, các bài giảng, các thảo luận, các chiêm nghiệm lý thuyết, khiêu vũ, lễ hội, v.v. Nhóm cộng đồng sẽ diễn ra mỗi ngày trong suốt một tuần. Xung quanh chương trình của Diễn đàn đã được xây dựng linh hoạt để tạo điều kiện cho các nhóm gặp gỡ. Bầu không khí phi điều hướng sẽ giúp ích cho sự sáng tạo, sự tìm hiểu và tiến trình tăng trưởng cá nhân sâu sắc.

Diễn đàn PCA là một trải nghiệm tràn đầy và thiết yếu được hình thành dựa trên sự tương tác, sự chân thật, sự nhìn nhận tích cực vô điều kiện, và sự thấu cảm. Đó là một phương tiện không thể so sánh được để tiếp cận, khám phá và nắm bắt cách tiếp cận được sáng lập bởi Carl Rogers, và cũng để trải nghiệm nó.

Diễn đàn PCA 2019 được tổ chức bởi Hiệp hội Tâm lý trị liệu Nhân vị Trọng tâm Pháp (Association Française de Psychothérapie dans l'Approche Centrée sur la Personne; AFP-ACP). Ủy ban lâm thời bao gồm các đại diện của các tổ chức đào tạo chính ở Pháp và ở các nước châu Âu nói tiếng Pháp và được hỗ trợ bởi một ủy ban quốc tế rộng lớn.

Các ngôn ngữ được nói tại Diễn đàn PCA sẽ chủ yếu là tiếng Pháp và tiếng Anh.

Thông tin, chi phí và quá trình đăng ký có thể được tìm thấy trên trang web của Diễn đàn: here

TEASER      -      F.A.Q.