D +68

202 registered

from Monday, September 30, to Saturday, October 5, 2019


XV MIĘDZYNARODOWE FORUM
PODEJŚCIA SKONCENTROWANEGO NA OSOBIE

XV Międzynarodowe Forum Podejścia Skoncentrowanego na Osobie (PCA), którego gospodarzem jest AFP-ACP (Association Française de Psychothérapie dans l'Approche Centrée sur la Personne) po raz pierwszy odbędzie się we Francji, w mieście Dourdan, nieopodal Paryża, w budynku, w którym Carl Rogers został poproszony o wykłady podczas swej kilkudniowej, niezapomnianej podróży do Francji w 1966 roku.

Forum PCA jest międzynarodowym spotkaniem, które odbywa się co dwa lata w różnych miejscach na świecie. Uczestnicy z pięciu kontynentów zbierają się razem w duchu idei podejścia skoncentrowanego na osobie. Jest to wspólnota oferująca każdemu uczestnikowi czas oraz przestrzeń niezbędną, by w pełni doświadczać osobistego spotkania, by nawiązywać nowe relacje oraz odkrywać nowe ścieżki głębokiego kontaktu ze sobą. Zakorzenione w wartościach PCA, Forum jest miejscem wymiany wiedzy i osobistych doświadczeń, urozmaiconym refleksjami i własnymi poszukiwaniami uczestników.

Bogaty program seminariów, praca w małych grupach, warsztaty uruchamiające doświadczanie, wykłady, dyskusje, dzielenie się refleksjami teoretycznymi, tańce i inne okazje do celebrowania – wszystko to służyć będzie tworzeniu atmosfery sprzyjającej uczestnictwu, zaangażowaniu i osobistej ekspresji. Główną oś tygodniowego programu stanowić będzie odbywająca się codziennie Grupa Spotkaniowa. Program Forum w sposób elastyczny dostosowano do Grupy tak, by sprzyjał osobistemu spotkaniu ze sobą i innymi. Postawa niedyrektywności zapewni warunki do kreatywności, badania i pogłębiania procesów osobistego rozwoju.

Forum PCA jest silnym i żywym doświadczeniem opartym na kontakcie, na spójności, na bezwarunkowej akceptacji oraz empatii. Jest niepowtarzalnym narzędziem poznawania, odkrywania i rozumienia, ale również doświadczania podejścia stworzonego przez Carla Rogersa.

Organizatorem Forum PCA 2019 jest Association Française de Psychothérapie dans l'Approche Centrée sur la Personne (AFP-ACP) – francuskie krajowe stowarzyszenie terapeutów podejścia skoncentrowanego na osobie. Komitet organizacyjny na miejscu składa się z przedstawicieli głównych organizacji szkolących z Francji oraz francuskojęzycznych krajów Europy i wspierany jest przez szerszy, międzynarodowy komitet.

Podstawowymi językami Forum będzie francuski oraz angielski.

Niezbędne Informacje, koszt oraz zasady procesu rejestracji można znaleźć na stronie www Forum: qua

TEASER      -      F.A.Q.