D +315

202 registered

from Monday, September 30, to Saturday, October 5, 2019


XV MIĘDZYNARODOWE FORUM
PODEJŚCIA SKONCENTROWANEGO NA OSOBIE

XV Międzynarodowe Forum Podejścia Skoncentrowanego na Osobie (PCA), którego gospodarzem jest AFP-ACP (Association Française de Psychothérapie dans l'Approche Centrée sur la Personne) po raz pierwszy odbędzie się we Francji, w mieście Dourdan, nieopodal Paryża, w budynku, w którym Carl Rogers został poproszony o wykłady podczas swej kilkudniowej, niezapomnianej podróży do Francji w 1966 roku.

Forum PCA jest międzynarodowym spotkaniem, które odbywa się co dwa lata w różnych miejscach na świecie. Uczestnicy z pięciu kontynentów zbierają się razem w duchu idei podejścia skoncentrowanego na osobie. Jest to wspólnota oferująca każdemu uczestnikowi czas oraz przestrzeń niezbędną, by w pełni doświadczać osobistego spotkania, by nawiązywać nowe relacje oraz odkrywać nowe ścieżki głębokiego kontaktu ze sobą. Zakorzenione w wartościach PCA, Forum jest miejscem wymiany wiedzy i osobistych doświadczeń, urozmaiconym refleksjami i własnymi poszukiwaniami uczestników.

Bogaty program seminariów, praca w małych grupach, warsztaty uruchamiające doświadczanie, wykłady, dyskusje, dzielenie się refleksjami teoretycznymi, tańce i inne okazje do celebrowania – wszystko to służyć będzie tworzeniu atmosfery sprzyjającej uczestnictwu, zaangażowaniu i osobistej ekspresji. Główną oś tygodniowego programu stanowić będzie odbywająca się codziennie Grupa Spotkaniowa. Program Forum w sposób elastyczny dostosowano do Grupy tak, by sprzyjał osobistemu spotkaniu ze sobą i innymi. Postawa niedyrektywności zapewni warunki do kreatywności, badania i pogłębiania procesów osobistego rozwoju.

Forum PCA jest silnym i żywym doświadczeniem opartym na kontakcie, na spójności, na bezwarunkowej akceptacji oraz empatii. Jest niepowtarzalnym narzędziem poznawania, odkrywania i rozumienia, ale również doświadczania podejścia stworzonego przez Carla Rogersa.

Organizatorem Forum PCA 2019 jest Association Française de Psychothérapie dans l'Approche Centrée sur la Personne (AFP-ACP) – francuskie krajowe stowarzyszenie terapeutów podejścia skoncentrowanego na osobie. Komitet organizacyjny na miejscu składa się z przedstawicieli głównych organizacji szkolących z Francji oraz francuskojęzycznych krajów Europy i wspierany jest przez szerszy, międzynarodowy komitet.

Podstawowymi językami Forum będzie francuski oraz angielski.

Niezbędne Informacje, koszt oraz zasady procesu rejestracji można znaleźć na stronie www Forum: qua

TEASER      -      F.A.Q.