D +316

202 registered

from Monday, September 30, to Saturday, October 5, 2019


Det 15. Internasjonale Forum
for Person Sentrert Tilnærming
(PERSON CENTERED APPROACH)

Det internasjonale forum for Person Centered Approach (PCA) vil for første gang bli arrangert i Frankrike. AFP-ACP (Association Française de Psychothérapie dans l'Approche Centrée sur la Personne) er vertskap. Dette 15. forumet blir avholdt i Dourdan, nær Paris, i den samme bygningen hvor Carl Rogers holdt foredrag, flere dager på rad, under sitt aller første besøk i Frankrike i 1966.

PCA-forumet er et internasjonalt møte som finner sted annet hvert år på ulike steder i verden. Folk fra alle fem kontinenter treffes i den helt spesielle atmosfæren som skapes når vi lytter aktivt til hverandre, slik vi gjør i Person Centered Approach. Forumet er også et fellesskap der hver enkelt får tid og rom til å erfare personlige møter, skape nye relasjoner til andre, samt finne nye og dypere måter å knytte an til seg selv på. Forankret i PCA-verdier, er forumet et sted for å dele kunnskap og personlig erfaring, beriket av refleksjon og av deltagernes egen forskning.

Ved å legge til rette for et klima for inkludering og deltagelse, hver enkelts forpliktelse til å lytte til de andre, og alles mulighet for å gi uttrykk for hva de opplever, blir det rik anledning til seminarer, mindre grupper, erfaringsbaserte workshops, foredrag, diskusjoner, teoretiske refleksjoner, dans, feiring etc. Storgruppen/fellesmøtet vil finne sted daglig, og er den sentrale aktiviteten i Forumet. Det åpne klimaet fasiliterer kreativitet, utforskning, og fordypning i personlige utviklingsprosesser.

PCA-forumet er en kraftfull og levende erfaring, tuftet på kontakt, på kongruens (ekthet og åpenhet), på aksept og på empati. Forumet gir rik anledning for tilnærming til, oppdagelse og forståelse av PCA-tilnærmingen slik den ble utviklet av Carl Rogers. Velkommen skal du være!

PCA-forumet 2019 er organisert av Association Française de Psychothérapie dans l'Approche Centrée sur la Personne (AFP-ACP) – Den franske foreningen for «Person Centred Approach (PCA)». Organisasjonskomitéen består av representanter for PCA-foreninger i den fransktalende verden, og er støttet av en bred internasjonal komité.

Hovedspråkene på PCA-forum er engelsk og fransk.

Informasjon, priser og orientering om registrering finnes på Forumets nettside: her (på engelsk)

TEASER      -      F.A.Q.