D +316

202 registered

from Monday, September 30, to Saturday, October 5, 2019


15DE INTERNATIONAAL FORUM
VAN DE PERSOONSGERICHTE BENADERING

Het 15de Internationale Forum van de persoonsgerichte benadering – georganiseerd door AFP-ACP - zal voor de eerste keer plaatsvinden in Frankrijk: in de stad Dourdan, bij Parijs, op een plek die ons herinnert aan de hoogdagen van Carl Rogers’ lezingen tijdens zijn eerste reis naar Frankrijk in 1966.

Het PCA-forum is een tweejaarlijkse internationale bijeenkomst, telkens ingericht op een andere plek in de wereld. Doel is het samenbrengen van mensen uit de vijf continenten om samen de geest van de persoonsgerichte benadering te onderhouden en ontwikkelen. Het forum vormt een gemeenschap van menselijke relaties waar iedereen tijd en ruimte krijgt om elkaar diepgaand te leren kennen, nieuwe banden te smeden en nieuwe manieren te ontdekken om met zichzelf in contact te komen. Het PCA-forum is een plek om kennis én persoonlijke ervaringen te delen, geworteld in de waarden van de persoonsgerichte benadering en gevoed door innerlijke reflectie en persoonlijk werk.

De sfeer van inspraak en gelijkwaardigheid bevordert betrokkenheid en persoonlijke expressie. Op het programma staan seminaries, kleine groepsgesprekken, belevingsgerichte workshops, lezingen, persoonlijke uitwisselingen, discussies, theoretische reflectie, maar ook gelegenheid tot dansen en feesten. De dagelijkse samenkomsten van alle deelnemers (Community Group/ Groupon) vormen de ruggengraat van de week. De flexibiliteit van het programma bevordert ontmoeting en creatieve expressie, en onderzoek en uitdieping van de wegen naar persoonlijke ontwikkeling.

Het PCA-forum is een krachtige en vitaliserende ervaring gebaseerd op contact, echtheid, onvoorwaardelijke aanvaarding en empathie. Het is een unieke gelegenheid om de persoonsgerichte benadering van Carl Rogers te ontdekken: ze te observeren, echt te ervaren en te verwerven.

Het 15de PCA-forum wordt georganiseerd door « l’Association Française de Psychothérapie dans l’Approche Centrée sur la Personne » (AFP-ACP), aangestuurd door vertegenwoordigers van de belangrijkste opleidingscentra in Franstalig Europa en gesteund door een groot internationaal comité.De voertalen op het PCA-forum 2019 zijn voornamelijk Frans en Engels.

Informatie, tarieven en registratiegegevens vind je op de Forum-website: here (in english)

TEASER      -      F.A.Q.