D +312

202 registered

from Monday, September 30, to Saturday, October 5, 2019


15. Internationale Forum
for Person-Centreret Tilgang
(PERSON CENTERED APPROACH)

Det 15. internationale forum for Person-Centreret Tilgang/Klient-Centreret Terapi (PCA) arrangeres for første gang i Frankrig med AFP-ACP (Association Française de Psychothérapie dans l'Approche Centrée sur la Personne) som vært. Forummet afholdes i nærheden af Paris, i byen Dourdan, hvor Carl Rogers under sit allerførste besøg i Frankrig i 1966 holdte en række erindringsværdige foredrag.

PCA-Forummet er et internationalt encounter, som afholdes hvert andet år forskellige steder i verden. Folk fra samtlige verdensdele samles i den helt specielle atmosfære, som skabes, når vi lytter aktivt til hinanden, som man gør inden for Person Centered Approach. Forummet er også et fællesskab, hvor deltagerne har tid og plads til at opleve mødet med andre mennesker mere fuldstændigt, stifte nye forbindelser og finde nye veje ind til sig selv. Med forankring i PCA-værdierne giver forummet mulighed for at dele viden og personlige erfaringer og for at beriges gennem refleksion samt deltagernes egen forskning.

I et miljø, der gavner deltagelse, den enkeltes forpligtelse til at lytte til de andre og alles mulighed for at give udtryk for det, de oplever, vil programmet byde på seminarer, mindre grupper, erfaringsbaserede workshops, foredrag, udvekslinger, diskussioner, teoretisk refleksion, dans, fest, osv. Som det centrale element gennem hele forummet vil den store encounter-gruppe/ fællesmødet finde sted dagligt. Herudover er programmets struktur fleksibel for at fremme møder/encounters. Det ikke-direktive klima fremmer kreativitet, udforskning og fordybning i personlige udviklingsprocesser.

PCA-Forummet er en stærk og livskraftig oplevelse, der bygger på kontakt, kongruens (ægthed), ubetinget positiv anerkendelse og empati. Det er en enestående lejlighed til at stifte bekendtskab med, opdage, opleve og tilegne sig den af Carl Rogers udviklede tilgang.

PCA-Forum 2019 arrangeres af AFP-ACP (Association Française de Psychothérapie dans l'Approche Centrée sur la Personne) – Den franske forening for ”Person Centred Approach (PCA)”. Organisationskomitéen består navnlig af repræsentanter fra de vigtigste PCA-trænings-/uddannelsesanstalter i Frankrig og den fransktalende verden, og understøttes af en bred international komité.

Hovedsprogene på PCA-forummet 2019 vil være engelsk og fransk. Information, priser og orientering om tilmelding findes på Forummets website :

her (på engelsk)

TEASER      -      F.A.Q.